درک روند جذب خواسته ها ساده است و تنها شامل سه گام می‌باشد:
گام یک (کار شماست): شما درخواست می‌کنید.
گام دو (کار شما نیست): پاسخ داده می‌شود.
گام سه (کار شماست): پاسخی که داده شده است، دریافت می‌گردد یا مورد پذیرش قرار می‌گیرد (شما می‌بایست به آن اجازه‌ی ورود بدهید).

گام یک، شما درخواست می‌کنید:

به‌خاطر محیط شگفت‌انگیز و متنوعی که شما در آن تمرکز یافته‌اید، گام یک، به آسانی و خودبه‌خود انجام می‌شود؛ زیرا این گامی است که در آن چگونگی گزینش سرشتی شما شکل می‌گیرد. همه چیز نتیجه‌ی آرزوهای کمرنگ و حتی ناخودآگاه شما تا آرزوهای روشن، دقیق و آشکارتان از تجربه‌های گوناگون زندگی روزمره‌ی شماست.
آرزوها (یا درخواست‌ها) محصول طبیعی تماس شما با این محیط عالیِ دارای گوناگونی و تضاد می‌باشد و بنابراین گام یک، به‌طور طبیعی برداشته می‌شود.

گام دو، کیهان پاسخ می‌دهد:

گام دو برای شما، گام ساده‌ای است، زیرا به‌هیچ‌وجه کار شما نیست، بلکه کاری غیرمادی است و توسط نیروی الهی انجام می‌پذیرد. هرآنچه که شما تقاضای آن‌را دارید، کوچک یا بزرگ، فورا ادراک شده و کاملا و بدون استثنا ارائه می‌شود. هر کانون آگاهی، حق و توانایی درخواست‌کردن را دارد و تمام کانون‌های آگاهی، مورد احترام و پاسخ فوری قرار می‌گیرند. هنگامی که شما درخواست می‌کنید، در هر بار برآورده می‌شود. درخواست شما گاهی با کلمات بیان می‌شود، اما اغلب به‌گونه‌ی ارتعاشی، به‌صورت جریان مداومی از گزینش‌های شخصیتان عرضه می‌گردد که یکی پس‌از دیگری با احترام پاسخ داده می‌شود.
هر پرسشی پاسخ داده می‌شود، هر درخواستی برآورده می‌گردد، هر دعائی اجابت می‌یابد و هر آروزیی اعطا می‌شود.

گام سه: به آن اجازه‌ی ورود می‌دهید.

به‌همان شیوه که رادیوی شما باید طوری تنظیم شود که با فرکانس ایستگاه فرستنده‌ای که می‌خواهید بشنوید هماهنگ گردد، فرکانس ارتعاشی وجود شما می‌بایست با فرکانس آرزوهایتان هماهنگ گردد که ما این کار را هنر اجازه‌دادن می‌نامیم. یعنی اجازه‌ی ورود به آنچه که درخواست کرده‌اید. بدون اینکه در وضعیت دریافت باشید، خواسته‌ی شما حتی اگر پاسخ داده شده باشد، به نظرتان بدون جواب می‌آید. دعای شما، اجابت شده و آرزوهایتان برآورده شده به‌نظر نمی‌رسد؛ زیرا ارتعاشاتتان با ارتعاشات پاسخ‌ها هماهنگ نیست و شما به آن‌ها اجازه‌ی ورود نمی‌دهید.