روی نکات کلیدی تمرکز کنید . همین

مطالب دارای برچسب جذب

اگر انسان بتواند فقط ۶۸ ثانیه روی چیز...

اگر انسان بتواند فقط ۶۸ ثانیه روی چیزی که واقعاً می خواهد تمرکز کند…

اگر انسان بتواند فقط ۶۸ ثانیه روی چیزی که واقعاً می خواهد تمرکز کند… بسیاری از سخنرانان موفقیت به خصوص در حوزه قانون جذب نظیر ایسترهیکس نظریه جالبی دارند. آن ها می گویند اگر انسان بتواند فقط ۱۸ ثانیه روی چیزی که واقعاً می خواهد تمرکز کند یک زنگ بزرگ در کاینات به صدا درمی […]

بهينه سازي توسط بيگ تم